1°C

  • 2021.06.06
  • KUN
1°C

Mit BA-projekt fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Lavet i samarbejde med Sofie Mathiassen.

Den gennemsnitlige verdenstemperatur er steget med 1°C i løbet af det sidste århundrede. Overalt på jorden forandres klimaet. Parisaftalen, underskrevet af verdens ledere i 2015, satte global opvarmning på vores fælles dagsorden, som en af tidens største udfordringer.
Forskerne er ikke i tvivl. Global opvarmning er menneskeskabt, og konsekvenserne sker lige nu rundt omkring os – også i Danmark.

Klimaforandringerne har betydning for en række lokale forhold i det danske samfund. Vi oplever flere ekstreme storme, hyppigere skybrud og rekord-varme somre.
Siden 1900-tallet er den samlede vandstand i Danmark steget med 30 centimer og den
gennemsnitlige årlige nedbørsmængde er steget med 150 millimeter. I samme periode har vi været ramt af 13 orkaner. 11 af orkanerne har ramt os de seneste 50 år.

Danmarks naturarv er i forandring. Nogle af ændringerne er en direkte konsekvens af
temperaturstigningen, mens andre er indirekte/følgevirkninger. Det går ikke kun ud over
biodiversiteten, men også mennesket og vores forhold til naturen.
Gennem 18 lokale historier, præsenteres nogle af de forandringer, der lige nu sker i Danmark, som konsekvens af den globale opvarmning.

– 2019, DMJX

KUNカテゴリの最新記事