9 NL Achter de schermen GROOT ONGELUK = WAARDEVOLLER OFFERANDE 270421

  • 2021.04.29
  • KUN
9 NL Achter de schermen GROOT ONGELUK = WAARDEVOLLER OFFERANDE 270421

So speak!…®: ‘In Oeganda achter de schermen over Traditionele Zorg’.
9. NL mix Engels: Aflevering 9 (van 22):
‘Hoe groter het ongeluk , hoe waardevoller je offerande dient te zijn’.
(4 min. 01 sec.)

Elk land heeft zijn-haar-hun eigen haar-zijn cultuur.
En die cultuur is opgebouwd door eigen tradities
Nu is het ook zo, dat er ook heel veel gewoonten zijn…
Gewoonten kun je veranderen…
Tradities moet je houden.
Ga niet tradities en gewoonten doorelkaarheen halen
Want dan krijg je onrust…

KUNカテゴリの最新記事